de 7Raadgevers, wie zijn ze?

Gespiegeld worden door zeven raadgevers… wie wil dat nu niet?

Zeven Raadgevers voor jou. Welke kies je?

  • De Stiltezoeker (Schildpad) – Staat voor inkeren, bij jezelf komen en je missie vinden. Helpt studenten om rust te vinden en zich te concentreren op hun innerlijke doelen.
  • De Grensbewaker (Steenbok) – Verbeeldt het vermogen om grenzen te stellen. Helpt studenten om duidelijk te zijn over hun eigen grenzen en die van anderen te respecteren.
  • De Rechtspreker (Havik) – Staat voor het vinden en laten horen van je eigen stem. Moedigt studenten aan om eerlijk en assertief te communiceren.
  • De Verziener (Giraffe) – Symboliseert visie en het stellen van doelen. Helpt studenten om hun stip op de horizon te ontdekken en na te streven.
  • De Wijze (Uil) – Staat voor het uitzoomen en verplaatsen in anderen. Moedigt studenten aan om situaties vanuit verschillende perspectieven te bekijken en empathie te ontwikkelen.
  • De Leider (Leeuw) – Verbeeldt leiding geven aan jezelf en anderen. Stimuleert studenten om zelfvertrouwen te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen.
  • De Ondersteuner (Dromedaris) – Staat voor het benutten van de kracht van de groep. Helpt studenten om samen te werken en de steun van anderen te waarderen.