Inspiratiesessies en ontmoetingssessies

Welke onvermoede kanten wil jij naar boven halen bij je team, je cliëntengroep of je leerlingen?

Voor de sectoren onderwijs, zorg en welzijn bied ik groepswerk, workshops, inspiratiesessies en ontmoetingssessies.
Voor elke doelgroep hebben we een passende vorm waarin eigenwaarde en identiteit van mensen versterkt wordt en mensen zich met elkaar verbinden. 

Dit doen we met de methode van de Zeven Raadgevers, een wijs team van dierpersonages die als spiegels worden ingezet. Lees hier meer over de Zeven Raadgevers en ontdek wie ze zijn.

Ik bied twee type programma’s:

Voor een lichtvoetige kennismaking en uitwisseling van persoonlijke doelen, waarden en uitdagingen, zie ‘ontmoetingssessie’ (basisprogramma)
Wil je een verdiepingsslag maken, kies dan voor een inspiratiesessie ‘De Verdieping’. 

Reactie deelnemer inspiratiesessie

‘Wat me raakt in jouw aanpak is het speelse wat jij in taal gebruikt om dichtbij de ander te komen. Wat ik zelf als prachtig heb ervaren is hoe jij de dieren inzette; langs de personen lopen, de ander uitnodigen om een dier vast te houden. Dat voelde zo gaaf. Er gebeurt direct iets met mezelf. Dit komt door je rustige toenadering en de manier waarop je mensen aandacht en ruimte geeft.