Coaches & begeleiders

Lastig om mensen naar zichzelf te laten kijken binnen een groepsproces? Wil je ook graag de echte drijfveren van mensen zichtbaar maken?

Met de inzet van de Methodiek de 7Raadgevers een wijs team van dierpersonages – help ik mensen op verhaal te komen.
Met dit team wekken we pure impulsen op. Dat geeft een glasheldere spiegel en een nieuwe blik op jezelf en de mensen met wie je samenwerkt of optrekt. De Raadgevers breken door het pantser van imago en ‘buitenkant’ heen. Het is veilig om je via een metafoor uit te spreken. Het levert mooie en eerlijke gesprekken op.

Voorbeelden vragen:

  • ‘Onze studenten zijn heel slim – maar als opleiding willen we ook hun sociale vaardigheden laten groeien – en hun zelfkennis. Want dat zijn ook  succesbepalende factoren. Kun je een bijdrage leveren aan onze trainingsdag?’ Hogeschool InHolland, Honours Program – zie foto
  • ‘Kun je helpen om verdieping aan te brengen in ons kloosterweekend voor onze deeltijdstudenten. Zodat ze elkaar beter leren kennen en met elkaar gaan delen wat hen drijft?’ Hogeschool Windesheim, theologie
  • Onze cliëntenraad kent een groot verloop. Taken en doelen zijn niet helder. Kun je een training verzorgen waarin gekeken wordt of talent en taken anders ingezet moeten worden?’
  • We willen als team ons bezinnen op identiteit. Best lastig. Onze school heeft een RK identiteit maar onze leerlingen komen uit zoveel culturen. Kun je een bijdrage leveren aan onze visiedag zodat mensen zich wat gemakkelijker uitspreken over persoonlijke thema’s?’ School voor Speciaal Basisonderwijs