Cultuureducatie

Vraag je je af hoe je cultuureducatie kan integreren met andere vakken? Zoek je een manier om je thema aantrekkelijk en belevingsgericht te verpakken?

Heb jij die ervaring ook dat sommige thema’s erg ver van kinderen af staan? Met de inzet van Spiegelbeesten maken we onderwerpen hanteerbaar en nodigen we kinderen uit tot hun eigen expressie en beleving. Zelfs lastige thema’s worden lichtvoetig en aantrekkelijk met de inzet van spel en dierpersonages. Bovendien werken we heel graag vakoverstijgend!

Wil je jouw project ook meer aantrekkingskracht geven? Bel me voor een conceptvoorstel of laten we een brainstormsessie plannen.

Huidig aanbod

Reacties

‘’De kinderen zijn laaiend enthousiast, het verspreidt zich door de hele school. We kunnen hier nog weken mee verder!’ Leerkracht Ambelt – n.a.v. zevengeheimentocht Klooster Zwolle