Kennismakingsweekenden HBO

Vind je het lastig om jouw jongeren of studenten te prikkelen tot zelfreflectie? Vraag je je af hoe je het gesprek op gang brengt over dromen, keuzes en identiteit?

Met de inzet van de 7Raadgevers, een wijs team van dierpersonages prikkelen we ook jonge mensen tot groei en zelfreflectie.
Zo brengen we het (goede) gesprek op gang en komen (verborgen) wensen, inzichten en drijfveren aan het licht. De Raadgevers breken door het pantser van imago en ‘buitenkant’ heen. Het is veilig om je via een metafoor uit te spreken. Het levert mooie en eerlijke gesprekken op! Jongeren krijgen zicht op hun kwaliteiten – dit vergroot hun zelfbewustzijn en stimuleert hen om nieuwe keuzes te maken.

Reacties

  • In de eindevaluatie van hun tweejarige opleiding benoemen onze studenten de trainingsdag met de honden en jouw Zeven Raadgevers als een highlight!’ docent/supervisor Hogeschool InHolland, Honoursprogram.
  • ‘You have such a natural way with our students’ – Docent Honours Program Hogeschool InHolland
  • ‘We hebben weer van je genoten en het heeft ons veel gebracht’- Docent en supervisor Hogeschool Windesheim / Theologie