Vormingsonderwijs

Vind je het lastig om kinderen te interesseren voor een onderwerp wat ver van hen afstaat?
Lukt het niet goed om jouw culturele erfgoedprogramma een aantrekkelijke vertaalslag te geven?

Nieuwe dingen leren lukt het best in een aantrekkelijk leerklimaat! Spiegelbeesten brengt verschillende thema’s en verhalen dichtbij kinderen waardoor een leerervaring eigen gemaakt wordt. Kinderen houden van dieren. Gedrag wat soms lastig is of waar ze zich voor schamen, wordt op een vriendelijke manier verbeeld door dierpersonages. Ik ondersteun cultuuronderwijs en lesprogramma’s rondom sociaal emotionele vorming en ben altijd in voor spannende uitdagingen!

Aanbod

  • Zevengeheimentocht (voor kinderen) in Klooster Zwolle (vanaf groep 5) – i.h.k.v. cultureel erfgoed
  • Spelworkshop Kinderboekenweek – via Stadkamer Zwolle (basisscholen Zwolle)
  • Kerstviering 2018 voor basisscholen – met een ‘levende’ kerststal (spel kinderen). Meer informatie volgt.

Reacties

‘De kinderen zijn laaiend enthousiast, we kunnen hier nog weken mee verder!’ Frank Kerkdijk, Ambelt – n.a.v. zevengeheimentocht Klooster Zwolle