Over Willien van Dam

Al tijdens mijn studie theologie aan Hogeschool Windesheim was ik gefascineerd door de spiegels die verhalen en metaforen je voor kunnen houden…

Het witte vogeltje

Ik herinner me nog goed hoe ik ooit het beeld van het witte vogeltje onderzocht in religieuze en mythologische verhalen en in sprookjes… een oud symbool voor iets nieuws beginnen. Maar hoe ik zelf met diermetaforen kon werken – dat ontdekte ik pas jaren later. Ik heb gewerkt in het levensbeschouwelijk onderwijs, begeleidde groepen op het terrein van levenskunst en zingeving, verdiepte mij in de vaardigheden van coach en trainer en ondersteunde medezeggenschapsraden.

Een verkenner

Ik geloof dat mensen van alle tijden en plaatsen dezelfde vragen en verlangens hebben. Naar betekenisvol leven en om ‘op verhaal gebracht te worden’. Om met de juiste vragen, beelden en verhalen binnen te komen bij mensen – dat is altijd mijn drijfveer geweest. Ik probeerde veel werkvormen uit – en experimenteerde met alle creativiteit die ik in me had. Maar het lukte mij niet goed om echt het verschil te maken.

Een onverwachte ontmoeting

Totdat ik in 2006 een reis door Tsjechië maakte. Zomaar onverwacht stonden ze op mijn pad: vier grote handgemaakte theaterpoppen. Ik stond als aan de grond genageld. Vanaf het moment dat ik ze zag wist ik: ‘die horen bij mij!’ Het was liefde op het eerste gezicht.

De geboorte van Spiegelbeesten

Gaandeweg ben ik mijn eigen karakters gaan ontwikkelen. In 2014 en 2015 kreeg dit een vlucht door de inzet van mijn karakters bij een tweetal (inter)nationale TV producties rondom het verhaal van de Lion King (Alles ademt en leeft). Daarnaast vond mijn methodiek ‘de Zeven Raadgevers’ steeds meer zijn weg. Uiteindelijk bleek dat het werken met en rondom diermetaforen en dierpersonages het hart van mijn activiteiten is.. Vanaf 2018 doe ik dit vanuit ‘SpiegelBeesten’. Meer weten? Bel of mail me!

Lees meer over mijn leermeesters en inspirators