Voor wie en waarom?

Op welke terreinen richt Spiegelbeesten zich? En wat is de gemeenschappelijke drijfveer?

Spiegelbeesten ondersteunt het onderwijs en vormingswerk en richt zich op vorming / karakterbuilding van kinderen en jongeren. Daarnaast versterken we de professionaliteit en voeden we de inspiratie van leerkrachten, docenten, jeugdzorgwerkers en coaches.

Wat betreft het onderwijs richten we ons op het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en beroepsonderwijs (MBO en HBO).
Wat betreft het vormingswerk nemen we de breedte van het gehele gebied van de persoonlijkheidsvorming en – ontplooiing, binnen sociaal – culturele ontwikkeling. Hier gaat het om het aanbieden van vormingsmogelijkheden ter bevordering van een proces waardoor mensen komen tot het ontwikkelen van een eigen identiteit. Om zo zelfstandig de eigen mogelijkheden kunnen hanteren in sociale relaties en handelingen, door middel van vergroting van kennis en inzicht en toetsing van de eigen opinie.