Voor wie en waarom?

Op welke terreinen richt Spiegelbeesten zich? En wat is de gemeenschappelijke drijfveer?

Spiegelbeesten ondersteunt het onderwijs en vormingswerk en richt zich op vorming / karakterbuilding van kinderen en jongeren. Daarnaast versterken we de professionaliteit en voeden we de inspiratie van leerkrachten, docenten, jeugdzorgwerkers en coaches.

Wat betreft programma’s voor jeugd richten we ons op persoonlijkheidsvorming en – ontplooiing, binnen sociaal – culturele ontwikkeling. Hier gaat het om het aanbieden van vormingsmogelijkheden ter bevordering van een proces waardoor kinderen en jongeren komen tot het ontwikkelen van een eigen identiteit. Om zo zelfstandig de eigen mogelijkheden te kunnen hanteren in sociale relaties en handelingen, door middel van vergroting van kennis en inzicht en toetsing van de eigen opinie.

Primair onderwijs: kerndoelen cultuuronderwijs

De kerndoelen voor het basisonderwijs bepalen de belangrijkste dingen die kinderen moeten leren. De doelen vatten samen waarop scholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van leerlingen.
Cultuuronderwijs valt onder de “kerndoelen kunstzinnige oriëntatie”. Leerlingen leren bijvoorbeeld taal, beelden, muziek en beweging te gebruiken om gevoelens en ervaringen uit te drukken. En leren daarover communiceren.