Belevingstheater

Zoek je naar nieuwe vormen hoe je op contact kunt maken met je cliënt met een verstandelijke beperking?

We komen met een grote verzameling dierpersonages naar je woonvorm toe om voor jouw cliënten een fijn programma te maken. Belangrijk hierin is individuele aandacht en een goede afstemming.
Met belevingstheater zoeken we het contact met je cliënten op een hele subtiele manier. Dierpersonages zijn ontwapenend en veilig en ze communiceren vooral non verbaal.

Zo komen we heel dichtbij, proberen tot interactie te komen en hopen onvermoede kanten van jouw cliënt naar boven te brengen! En soms is dat al een glimlach, oogcontact of juist het grote vertrouwen wat iemand aan een dierpersonage geeft. Alsof ze een geheim verbond hebben die alleen zij begrijpen!

Natuurlijk passen we het programma aan, aan het niveau van je woongroep of cliënt.