Inspiratiesessies en ontmoetingssessies

Welke onvermoede kanten wil jij naar boven halen bij je team, je cliëntengroep of je leerlingen?

Voor de sectoren onderwijs, zorg en welzijn bied ik groepswerk, workshops, inspiratiesessies en ontmoetingssessies.
Voor elke doelgroep hebben we een passende vorm waarin eigenwaarde en identiteit van mensen versterkt wordt en mensen zich met elkaar verbinden.

Poppenspel is veilig en ontwapenend en helpt mensen om zich uit te mogen leven, stem te krijgen en zingeving tastbaar te maken. Het fijne daarbij van het werken met dierpersonages is dat ze op een geweldige manier (en zonder oordeel) als metafoor kunnen dienen voor alle stemmen die in ons klinken.

Reactie deelnemer inspiratiesessie

‘Wat me raakt in jouw aanpak is het speelse wat jij in taal gebruikt om dichtbij de ander te komen. Wat ik zelf als prachtig heb ervaren is hoe jij de dieren inzette; langs de personen lopen, de ander uitnodigen om een dier vast te houden. Dat voelde zo gaaf. Er gebeurt direct iets met mezelf. Dit komt door je rustige toenadering en de manier waarop je mensen aandacht en ruimte geeft.