Inspiratiesessies en ontmoetingssessies

Welke onvermoede kanten wil jij naar boven halen bij je team, je cliëntengroep of je leerlingen?

Voor de sectoren onderwijs, zorg en welzijn bied ik groepswerk, workshops, inspiratiesessies en ontmoetingssessies.
Voor elke doelgroep hebben we een passende vorm waarin eigenwaarde en identiteit van mensen versterkt wordt en mensen zich met elkaar verbinden.

7Raadgever PLUS programma’s

Een inspiratiesessie, teamsessie of bijeenkomst kan ook gecombineerd worden met inzet trainingsacteur of theatermakers.  Met uitspelen van situaties benutten we humor en bieden we herkenbaarheid voor jouw doelgroep. Ik overleg graag met je over je wensen.

Reactie deelnemer inspiratiesessie

‘Wat me raakt in jouw aanpak is het speelse wat jij in taal gebruikt om dichtbij de ander te komen. Wat ik zelf als prachtig heb ervaren is hoe jij de dieren inzette; langs de personen lopen, de ander uitnodigen om een dier vast te houden. Dat voelde zo gaaf. Er gebeurt direct iets met mezelf. Dit komt door je rustige toenadering en de manier waarop je mensen aandacht en ruimte geeft.