Maatwerk

Je thema verdiepen of verlevendigen? Ontdek het aanbod

SpiegelBeesten ontwikkelt acts en interactief theater voor evenementen en speciale doelgroepen. Wij doen dit voor zowel kinderen als volwassenen (teams). Met ons maatwerk kijken we naar het thema, de wensen van jou als opdrachtgever, de doelgroep en naar onze eigen mogelijkheden. Als we het eens zijn over de grote lijn, gaan we aan de slag om het concept voor je uit te werken.

Voorbeelden:

  • Passende workshops in zomervakantieweken voor kinderen (spelworkshop of ontwerpworkshops)
  • Belevingstheater voor mensen met een beperking
  • Interactief theater bij festivals of evenementen
  • Extra beleving bij kerstbijeenkomsten 

Reacties

‘We hebben genoten! Ook cliënten die normaal heel stil zijn, stelden zich open en durfden de dieren aan te raken, te aaien en soms zelfs een kus/knuffel te geven. Heel verrassend, puur en open! Woongroep Philadelphia – interactief theater

‘De poppen zaten nog dagenlang in mijn hoofd. Ze zijn zo echt en zo magisch!’ Bezoeker theaterfestival Kampen

Foto met heer Vos: fotograafhettema.nl