Inspiratiesessie met de 7Raadgevers

Zoek je een sessie die mensen versterkt en bezinning op gang brengt? Wil je je studenten of cliënten nieuwe inzichten geven?

Met de inzet van zeven dierpersonages, een wijs team van dierpersonages, wordt het een stuk gemakkelijker om jouw je studenten, cliënten of team op verhaal te brengen. De Zeven Raadgevers  laten zien ‘hoe het zit’, ‘wat er ontbreekt’ en ‘waar betere voeding beschikbaar is. 
Ontdek wie ze zijn en waar ze voor staan

Met de Zeven Raadgevers:

  • creëer je openheid en interactie en ontspanning
  • breng je mensen en organisaties tot hun kern, zichtbaar en ervaarbaar’;
  • komen waarden en drijfveren bloot te liggen;
  • krijg je nieuwe ideeën, focus en inspiratie;
  • krijg je nieuwe taal om te reflecteren en jezelf en anderen te bevragen.

Voor wie?

Wij zetten de 7Raadgevers in bij:

  • studenten MBO en HBO, i.h.k.v. ontmoeting, leefstijl of sociale vaardigheden
  • teamwerk, bezinning op missie en visie
  • voor cliënten binnen Zorg en Welzijn (via Fonds voor Cultuurparticipatie).

Willien van Dam

Door mijn opleidingen en ervaring binnen zorg en welzijn, geestelijk zorg en levensbeschouwelijk onderwijs (OBS) ben ik getraind om via verhalen en spel dichtbij mensen te komen en ze uit te laten spreken over zichzelf en hun drijfveren. Daarnaast ben ik een ervaren groepswerker, coach en procesbegeleider met ervaring binnen team (non profit) in de sectoren cultuur, zorg/welzijn en onderwijs.

Reacties van deelnemers

‘Willien geeft je met haar Spiegelbeesten een inkijkje in je eigen IK. Op een hele bijzondere manier vormt zij, samen met haar beesten, een krachtig geheel. Zij weet voor je persoonlijk én voor een groep iets in beweging te zetten. Nieuwe inzichten zijn een logisch vervolg’.
Melanie Vermeulen, lid cliëntenraad MEE

Studenten waren onder de indruk van deze bijzondere manier van reflecteren. Daarnaast wisten ze door deze gastles veel over zichzelf te vertellen en hebben ze vele nieuwe inzichten gekregen.
ROC Twente – zestal workshops in het kader van project ‘Leefstijl’. 

‘Jouw 7raadgevers komen nog in menig reflectieverslag terug gedurende de opleiding’
Hogeschool Windesheim – opleiding theologie / levensbeschouwing (de workshop is onderdeel van het jaarlijkse ontmoetingsweekend van eerstejaars studenten)

‘Willien heeft tijdens de Winter Inspiratiebijeenkomst ’15 van Droom van Zwolle onze abonnementhouders weten te ontroeren én raken met haar 7 raadgevers. Willien zet je stil, neemt je mee, geeft je aandacht en laat je bewegen’.
Bernadet Haverman, coach en procesbegeleider ‘Droom van Zwolle’.

\