Spiegelsessie met de 7Raadgevers

Zoek je een ontspannen manier om mensen op verhaal te brengen? Wil je je studenten of cliënten nieuwe inzichten geven?

Met de 7Raadgevers, een wijs team van dierpersonages, wordt het een stuk gemakkelijker om jouw je studenten, cliënten of team op verhaal te brengen. De 7Raadgevers  laten zien ‘hoe het zit’, ‘wat er ontbreekt’ en welk deel voeding of aandacht nodig heeft.

Met de 7Raadgevers:

  • creëer je openheid, interactie en ontspanning
  • breng je mensen tot hun kern, zichtbaar en ervaarbaar;
  • komen drijfveren bloot te liggen;
  • ontdek je nieuwe taal om jezelf en anderen te bevragen.

Wie zijn ze?

Ontdek wie ze zijn en waar ze voor staan.

Voor wie?

  • voor studenten MBO en HBO, i.h.k.v. ontmoeting, burgerschapsvorming of sociale vaardigheden
  • voor cliëntgroepen binnen Zorg en Welzijn.
  • voor openingen of afsluitingen van congressen of teamdagen binnen onderwijs, zorg en welzijn.

Reacties van deelnemers

‘Willien vormt op een bijzondere manier met haar beesten, een krachtig geheel. Zij weet voor je persoonlijk én voor een groep iets in beweging te zetten. Nieuwe inzichten zijn een logisch vervolg’.
Lid cliëntenraad MEE

‘Studenten waren onder de indruk van deze bijzondere manier van reflecteren. Daarnaast wisten ze door deze gastles veel over zichzelf te vertellen en hebben ze vele nieuwe inzichten gekregen.
ROC Twente – zestal workshops in het kader van project ‘Leefstijl’.